Kategorie

Masz pytania ?

Regulamin sklepu

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem Próchnika 19/31 90-708 Łódź prowadzona jest przez firmę F.H.U. Konrad Bodzak Nr NIP: 947-195-60-91 REGON: 101397166 z siedzibą w Łodzi

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

I. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać :

- poprzez stronę internetową www.ksiazkaland.pl

7 dni w tygodniu, 24h na dobę

lub
- telefonicznie 536-858-909

 

2. Realizacja zamówienia obejmuje trzy etapy:

a. Etap pierwszy – złożenie przez Klienta Zamówienia (oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego), poprzez wybranie towarów z asortymentu prezentowanego na stronie internetowej, co następuje poprzez umieszczenie w wirtualnym koszyku zakupów, wybranych towarów;

b. Etap drugi – akceptacja Zamówienia przez Księgarnię (przyjęcie oferty) oraz ustalenie warunków realizacji Zamówienia. Etap drugi kończy się zawarciem umowy sprzedaży pod warunkiem zawieszającym uiszczenia przez Klienta ceny (w sposób wskazany w niniejszym regulaminie) oraz wydania towaru przez Księgarnię i jego odbioru przez Klienta (w sposób wskazany w niniejszym regulaminie). Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia się tych warunków;

c. Etap trzeci – realizacja Zamówienia tj. uiszczenie przez Klienta całości ceny oraz wydanie towaru przez Księgarnię i jego odbiór przez Klienta.

 

3. W przypadku zamówienia telefonicznego formularz rejestracyjny wypełnia pracownik sklepu.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych Księgarnia będzie kontaktowała się telefonicznie z klientem w celu weryfikacji danych.

5. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail klienta przesyłany jest link do strony internetowej w celu potwierdzenia zamówienia. Poprzez potwierdzenie zamówienia klient potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Księgarni, akceptuje warunki zamówienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Księgarnię internetową Książkaland www.ksiazkaland.pl (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U 2002 Nr 101, poz.926 z późn. Zm)

6. Standardowo do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Chęć otrzymania Faktury VAT, należy zaznaczyć w uwagach do zamówienia.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

8. Ceny podane na stronie internetowej www.ksiazkaland.pl mogą różnić się od cen obowiązujących w tradycyjnej sprzedaży. Ceny internetowe obowiązują tylko przy zamówieniach składanych przez Internet.

9. W cenę towaru nie jest wliczony koszt nadania towaru czy ewentualne opłaty celne, wynikające z wysłania zamówienia poza granice Polski.

10. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Prawo to nie dotyczy zamówień już złożonych i potwierdzonych przez Zamawiającego (zmianie mogą ulec ceny towaru znajdujące się „w koszyku” Zamawiającego, jeżeli nie dokończył on procesu zamawiania). Księgarnia zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do oferty Księgarni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Koszt przesyłki doliczany do ceny uzależniony od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego

12. Księgarnia zobowiązana jest do akceptacji Zamówienia (telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną) w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany Zamówieniem, chyba że Strony wyrażą inną wolę.

13. W przypadku braku możliwości akceptacji Zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu, błędny adres e-mail), Księgarnia jest uprawniona do jego akceptacji w ciągu 3 dni roboczych, od dnia otrzymania Zamówienia.

II. Realizacja zamówień

1. Klient zobowiązany jest to zapłaty ceny. Cena może zostać uiszczona:

a. gotówką – podczas odbioru zamówionego towaru w Łodzi, ul. Próchnika 19;

b. przelewem na rachunek Księgarni w Pekao S.A. nr: 62 1240 3015 1111 0010 4522 7113;

c. za pobraniem przy dostarczeniu zamówionego towaru Kupującemu;

2. W przypadku Zamówień przekraczających kwot 300 zł, Księgarnia uprawniona jest do poproszenia Klienta o dokonanie przedpłaty stanowiącej całość lub część ceny za zamówione towary.

3. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

o w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,

o w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Księgarni,

4. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy – przesyłka priorytetowa, przesyłka ekonomiczna, przesyłka kurierska.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Księgarni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 536-858-909 lub e-mailem na adres ksiazkaland@gmail.com

7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

8. Księgarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany cen towarów następujących niezależnie od woli Księgarni lub w konsekwencji zdarzeń losowych, których Księgarnia nie była w stanie przewidzieć, nawet przy dołożeniu należytej staranności w rozumieniu art. 355 Kodeksu cywilnego.


 

 

III. Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Klient powinien skontaktować się z Księgarnią internetową pod nr 536-858-909

o Niezwłocznie w przypadku otrzymania uszkodzonej paczki,

o W ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki przy stwierdzeniu uszkodzenia mechanicznego (np. zagięte rogi) zamawianego towaru,

o W ciągu 90 dni od daty otrzymania przesyłki przy stwierdzeniu wady technicznej (np. niezadrukowane strony lub błędy w druku) zakupionego towaru,

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni od ich wpłynięcia.

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

4. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Po uznaniu reklamacji Księgarnia prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Księgarnia zwróci pieniądze.

6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Księgarnia zwraca w ciągu 5 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej Księgarni bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.

2. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Zwracany towar nie może nosić śladów używania i być w oryginalnym foliowym opakowaniu .

4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na polskie konto wskazane przez Klienta lub mogą zostać przeznaczone na poczet przyszłych zakupów.

5. Uwaga! Zwrot produktu oznacza zwrot środków za zakupiony produkt z potrąceniem kosztów związanych z transportem i obsługą

6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

 

IV. Ochrona danych osobowych Klientów

1. W przypadku formularzy zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych jako obowiązkowe – za pomocą symbolu „*”), co jest konieczne akceptacji Zamówienia i jego właściwej realizacji przez Księgarnię.

2. Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić akceptację Zamówienia przez Księgarnię.

3. Składając zamówienie w Księgarni Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Księgarnię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich bez zgody Klienta.


 

IV. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronie nie jest równoznaczna z dostępnością towaru i możliwością realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronie www.ksiazkaland.pl nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Łodzi z F.H.U. Konrad Bodzak.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Księgarnię Internetową Książkaland są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6. Księgarnia Internetowa Książkaland zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu bez uprzedzenia. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Księgarni.

7. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 536-858-909 lub drogą e-mail wraz z podaniem danych kontaktowych.